Dodany: 2011-12-30 12:21:49
images/dzieci w szkole.jpg6bf7e.jpg W czasach postępującej globalizacji nie sposób sobie poradzić, nie znając choćby jednego języka obcego – a powoli także dwa czy nawet trzy stają się standardem. Ze względu na to, ąe umiejętności językowe najintensywniej rozwijają się w wieku wczesnodziecięcym, placówki takie jak przedszkole wawer, coraz częściej oferują dodatkowe zajęcia, na których mogą być one stymulowane i kształtowane.

Dodany: 2011-12-30 12:19:17
images/dzieci w kółeczku.jpgc038a.jpg Powszechnie wiadomo, że każdy człowiek powinien umieć wysławiać się ładnie i poprawnie. Niestety nie jest to możliwe, jeśli w dzieciństwie nie nabędziemy dobrych nawyków z tym związanych, zwłaszcza jeśli z pewnych względów anatomicznych, mamy problemy z dokładnym artykułowaniem głosek. Dlatego też przedszkole wawer stara się jak najwcześniej te trudności rozpoznać i korygować, organizując dodatkowe zajęcia z logopedą.

Dodany: 2011-12-30 12:17:00
images/dziewczynka z pieskiem.jpg9de93.jpg Każda zmiana w życiu małego dziecka może powodować u niego stres, być powodem do płaczu czy histerii, jeśli wcześniej odpowiednio go do tego nie przygotujemy. Przykładem takiego zdarzenia może być uczęszczanie do placówki takiej jak przedszkole wawer. Tutaj napięcie wynika zwykle z kilku powodów: nowe miejsce, opiekuni, koledzy a także długotrwale (z perspektywy dziecka) rozstanie z rodzicami, z którymi do tej pory przebywało niemal cały czas.

Dodany: 2011-12-30 12:15:05
images/bawiące się dziecko.jpgf598b.jpg Jak powszechnie widomo rozstania to rzecz trudna. Szczególnie zaś, im młodsze dziecko, tym cięższe są one dla niego, nawet krótkotrwałe pożegnania z rodzicami, zwłaszcza jeśli do tej pory nie pozostawało pod opieką innej osoby dorosłej. W takim przypadku przedszkole wawer może być dla dziecka traumą i powodem do płaczu oraz histerii, która jeśli jest bardzo intensywna, trwale zniechęca malucha do jakiegokolwiek opuszczania domu.

Dodany: 2011-12-30 12:13:16
images/misiek.jpg08806.jpg Cechą charakterystyczną każdej działającej we współczesnym świecie jednostki organizacyjnej, jest posiadanie przez nią pewnych wyznaczonych z góry do osiągnięcia celów. W szkołach i innych placówkach edukacyjnych bądź wychowawczych, noszą one nazwę programów. Także przedszkole wawer ma swoje, uzależnione od wieku dzieci i poziomu ich wiedzy.