Dodany: 2012-11-09 13:09:13

 

Opracowywanie map do celów projektowychMapy tworzone są do bardzo zróżnicowanych celów, mapa do celów projektowych ma inne zadanie do spełnienia niż mapa zasadnicza przekonuje geodeta wrocław.

 

W swojej pracy prawie każdego dnia geodeta wrocław pracuje na mapie do celów projektowych, jest ona koniecznym przedmiotem do wstępnego projektowania i wykonywania budowlanych projektów, dlatego też podlega ścisłym regulacjom ze strony rządowej przekonuje geodeta wrocław.

 

Co ciekawe jest opracowywana na podstawie mapy zasadniczej, to ona stanowi podwalinę do dalszych działań w tym zakresie. Bez niej nie jesteśmy w stanie prawidłowo wytyczyć zagospodarowania dla naszego terenu na mocy samej tylko mapy do celów projektowych. Umieszczenie mapy w szerszym wymiarze przestrzennym, który zawiera w sobie dokładne przeznaczenie terenu jest niezbędne, indywidualny projekt nie może naruszać planów zagospodarowania przestrzeni poczynionych przez władze miasta. Opracowanie map do tych celów jest robione okazyjnie, kiedy ktoś chce coś budować musi taką mapę sporządzić..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Opracowywanie map do celów projektowych
Nick: